Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Metanol bağımsız ifade tarafından de-baskı teknolojilerinden yararlanan Pichia Pastoris
 
Click here for the English version

Metanol bağımsız ifade tarafından de-baskı teknolojilerinden yararlanan Pichia Pastoris

Article doi: 10.3791/58589
January 23rd, 2019

Summary January 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu yöntem ilk kez karbon düzenlenir Kaynak Rehberleri P istihdam Pichia pastoris (Komagataella phaffii), verimli indüklenebilir metanol-Alerjik Rekombinant protein üretimi için güvenilir deneysel yordamlar açıklanır DCve PDF küçük ölçekli deneylerde ekimi sırasında parametreleri online izlenebilir ve sürekli gliserol besleme uygulanır.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter