Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Blodplater-basert oppdagelsen av nitrogenoksid i blodet ved å måle VASP fosforylering
 
Click here for the English version

Blodplater-basert oppdagelsen av nitrogenoksid i blodet ved å måle VASP fosforylering

Article DOI: 10.3791/58647-v
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å løse potensielle bruk av blodplater som en svært følsom nitrogenoksid sensor i blodet. Det beskriver første Platederivert forberedelse og bruk av nitrite og deoxygenated røde blod celler som nitrogenoksid generatorer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter