Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Trombocyt-baserad detektion av kväveoxid i blodet genom att mäta VASP fosforylering
 
Click here for the English version

Trombocyt-baserad detektion av kväveoxid i blodet genom att mäta VASP fosforylering

Article DOI: 10.3791/58647-v
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att åtgärda den potentiella användningen av trombocyter som en mycket känslig kväveoxid sensor i blod. Det beskriver inledande trombocytantal förberedelse och användning av nitrit och syrefattigt röda blodkroppar som kväveoxid generatorer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter