Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Samtidiga inspelningar av kortikala lokala fältet potentialer och Electrocorticograms svar på nociceptiva Laser Stimuli från fritt rörliga råttor
 

Samtidiga inspelningar av kortikala lokala fältet potentialer och Electrocorticograms svar på nociceptiva Laser Stimuli från fritt rörliga råttor

Article doi: 10.3791/58686
January 7th, 2019

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi utvecklat en teknik som registrerar samtidigt både electrocorticography och lokala fältet potentialer som svar på nociceptiva laser stimuli från fritt rörliga råttor. Denna teknik hjälper upprätta en direkt relation av electrocortical signaler på Mesoskopisk och makroskopisk nivå, vilket underlättar utredningen av nociceptiva informationsbehandling i hjärnan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter