Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Multicolor flöde flödescytometri-baserade kvantifiering av mitokondrier och lysosomer i T-celler
 
Click here for the English version

Multicolor flöde flödescytometri-baserade kvantifiering av mitokondrier och lysosomer i T-celler

Article DOI: 10.3791/58844-v
January 9th, 2019

Chapters

Summary January 9th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel visar en kraftfull metod för att kvantifiera mitokondrier eller lysosomer i levande celler. Kombinationen av Lysosomen - eller mitokondrierna-specifika färgämnen med fluorescently konjugerade antikroppar mot ytmarkörer tillåter kvantifiering av dessa organeller i blandad cellpopulationer, som primära celler skördas från vävnadsprover, med hjälp av multicolor flödescytometri.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter