Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utarbeidelse av rytmisk er aktiv i Vitro Neonatal gnager hjernestammen-ryggmargen og tynn skive
 
Click here for the English version

Utarbeidelse av rytmisk er aktiv i Vitro Neonatal gnager hjernestammen-ryggmargen og tynn skive

Article doi: 10.3791/58870
March 23rd, 2019

Summary March 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen både visuelt kommuniserer hjernestammen ryggmargen utarbeidelse og tydeliggjør utarbeidelse av hjernestammen tverrgående skiver i en omfattende trinnvis måte. Det ble designet for å øke reproduserbarhet og øke sannsynligheten for å få levedyktig, langvarig, rytmisk er aktiv skiver for opptak nevrale utdata fra regionene åndedretts av hjernestammen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter