Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av rytmiskt aktiva i Vitro Neonatal gnagare hjärnstammen-ryggmärgen och tunn skiva
 
Click here for the English version

Beredning av rytmiskt aktiva i Vitro Neonatal gnagare hjärnstammen-ryggmärgen och tunn skiva

Article DOI: 10.3791/58870-v
March 23rd, 2019

Chapters

Summary March 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll både visuellt kommunicerar hjärnstammen-ryggmärgen beredning och klargör utarbetandet av hjärnstammen tvärgående skivor på ett omfattande steg för steg sätt. Den var avsedd att öka reproducerbarhet och öka sannolikheten för att få livskraftiga, långvarig, rytmiskt aktiva skivor för inspelning av neurala utdata från de respiratoriska områdena i hjärnstammen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter