Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Sondera Nicotinic acetylkolin Receptor funktion i mus hjärnan skivor via Laser Flash fotolys Photoactivatable nikotin
 
Click here for the English version

Sondera Nicotinic acetylkolin Receptor funktion i mus hjärnan skivor via Laser Flash fotolys Photoactivatable nikotin

Article DOI: 10.3791/58873-v
January 25th, 2019

Chapters

Summary January 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel presenterar en metod för att studera nikotinacetylkolinreceptorer (nAChRs) i mus hjärnan skivor av nikotin uncaging. När tillsammans med samtidiga patch clamp inspelning och 2-foton mikroskopi för laserscanning, ansluter nikotin uncaging nikotinhaltiga receptorn funktion med cellulära morfologi, att ge en djupare förståelse av kolinerga neurobiologi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter