Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Ultra lång Läs sekvensering för hela genomiskt DNA analys
 
Click here for the English version

Ultra lång Läs sekvensering för hela genomiskt DNA analys

Article DOI: 10.3791/58954
March 15th, 2019

Chapters

Summary March 15th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lång-Läs sekvenser i hög grad underlätta monteringen av komplexa genomen och karakterisering av strukturell variation. Vi beskriver en metod för att generera ultralång sekvenser av nanopore-baserade sekvensering plattformar. Metoden antar en optimerad DNA-extraktion som följt av modifierade bibliotek preparat att generera hundratals kilobase läsningar med måttlig täckning från mänskliga celler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter