Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantitativ undersøkelse av antibiotika mottakelighet av Neisseria gonorrhoeae aggregater bruker ATP-utnyttelse kommersielle analyser og Live/Dead flekker
 
Click here for the English version

Kvantitativ undersøkelse av antibiotika mottakelighet av Neisseria gonorrhoeae aggregater bruker ATP-utnyttelse kommersielle analyser og Live/Dead flekker

Article doi: 10.3791/58978
February 8th, 2019

Summary February 8th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En enkel ATP-måling analysen og live/døde flekker metoden ble brukt for å kvantifisere og visualisere Neisseria gonorrhoeae overlevelse etter behandling med ceftriaxone. Denne protokollen kan utvides for å undersøke de antimikrobielle effektene av noen antibiotika, og kan brukes til å definere den minimale inhibitoriske konsentrasjonen av antibiotika i bakteriell biofilm.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter