Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Tillämpningar av plats och tid kartläggning och partikel analystekniker för att kvantifiera intracellulära Ca2 + signalering In Situ
 

Tillämpningar av plats och tid kartläggning och partikel analystekniker för att kvantifiera intracellulära Ca2 + signalering In Situ

Article doi: 10.3791/58989
January 7th, 2019

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genetiskt kodade Ca2 + indikatorer (GECIs) har radikalt förändrat hur jordbaserad Ca2 + imaging utförs. För att maximera dataåterställning från sådana inspelningar, krävs lämplig analys av Ca2 + signaler. Protokollen i denna uppsats underlätta kvantifiering av Ca2 + signaler inspelad på plats med hjälp av spatiotemporal kartering och partikel-baserad analys.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter