Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En musmodell att bedöma medfödda immunsvaret mot Staphylococcus aureus -infektion
 
Click here for the English version

En musmodell att bedöma medfödda immunsvaret mot Staphylococcus aureus -infektion

Article DOI: 10.3791/59015-v
February 28th, 2019

Chapters

Summary February 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett tillvägagångssätt beskrivs för realtid detektering av medfödda immunsvaret mot kutan såra och Staphylococcus aureus infektion av möss. Genom att jämföra LysM-andra möss (som äger fluorescerande neutrofiler) med en LysM-andra korsavlade nedsatt immunförsvar mus stam, vi i förväg vår förståelse av infektion och utveckling av metoder för att bekämpa infektion.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter