Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Kjemisk isolasjon, kvantifisering og separasjon av huden lipider fra reptiler
 
Click here for the English version

Kjemisk isolasjon, kvantifisering og separasjon av huden lipider fra reptiler

Article doi: 10.3791/59018
February 7th, 2019

Summary February 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I reptiler er hud lipider fra fra Art avgjørende for seksuell signalnettverk, med potensiell bruk i behandling av invasiv art. Her beskriver vi protokoller for å trekke ut huden lipider skur huden eller hele dyr, bestemme og analysere total lipid massen og skille lipider bruker fraksjoneres via kolonnen kromatografi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter