Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Kemiska isolering, kvantifiering och Separation av hudens lipider från reptiler
 
Click here for the English version

Kemiska isolering, kvantifiering och Separation av hudens lipider från reptiler

Article doi: 10.3791/59018
February 7th, 2019

Summary February 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I reptiler är hudens lipider från artfränder avgörande för sexuella signaler, med potentiella användning i hantering av invasiva arter. Här, vi beskriver protokoll för att extrahera hudens lipider från skjul hud eller hela djur, att fastställa och analysera den totala lipid massan och separera de lipider som använder fraktionering via kolonnkromatografi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter