Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Manipulering av gen funksjon i meksikansk Cavefish
 
Click here for the English version

Manipulering av gen funksjon i meksikansk Cavefish

Article DOI: 10.3791/59093-v
April 22nd, 2019

Chapters

Summary April 22nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver metoder for manipulering av gener i den evolusjonære modellsystem Astyanax mexicanus. Tre ulike teknikker er beskrevet: Tol2-mediert transgenesis, målrettet manipulering av genomet bruker CRISPR/Cas9 og knockdown uttrykk ved hjelp av morpholinos. Disse verktøyene skal lette direkte etterforskning av gener underliggende variasjon mellom overflaten og hulen boligen skjemaer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter