Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Odling av grön mikroalg i bubbla kolumn Photobioreactors och ett test för neutrala lipider
 
Click here for the English version

Odling av grön mikroalg i bubbla kolumn Photobioreactors och ett test för neutrala lipider

Article DOI: 10.3791/59106-v
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att konstruera lab-skala bubbla kolumn photobioreactors och använda dem till kultur mikroalger. Det ger också en metod för bestämning av kultur tillväxttakt och neutrala fettinnehållet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter