Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Provberedning för Mass-Spektrometri-baserad proteomik analys av okulär microvesselsna
 
Click here for the English version

Provberedning för Mass-Spektrometri-baserad proteomik analys av okulär microvesselsna

Article DOI: 10.3791/59140-v
February 22nd, 2019

Chapters

Summary February 22nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteomet karakterisering av okulär mikrovaskulära sängar är avgörande för fördjupad förståelse av många okulär sjukdomar hos människor. Denna studie visar en effektiv, snabb och robust metod för protein utvinning och provberedning från små blodkärl som sysselsätter den svin korta bakre ciliära artärer som modell fartyg för mass-spektrometri-baserad proteomik analyser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter