Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Bir yüksek-den geçerek Shigella-belirli bakterisidal tahlil
 

Bir yüksek-den geçerek Shigella-belirli bakterisidal tahlil

Article doi: 10.3791/59164
February 27th, 2019

Summary February 27th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada antikor serum Shigellacidal etkinliğini ölçmek için bir iletişim kuralı mevcut. Serum bakteri ve inkübe, eksojen tamamlayıcı ile karıştırılır ve reaksiyon karışımı Ağar kaplamalar üzerinde kaplama. Canlı bakteri bir otomatik koloni Numaralandırıcı kullanarak ve bakterisidal titresi belirlemek için kullanılan dikkate alınır koloniler oluştururlar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter