Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En hög genomströmning Shigella-specifika bakteriedödande analysmetod
 

En hög genomströmning Shigella-specifika bakteriedödande analysmetod

Article doi: 10.3791/59164
February 27th, 2019

Summary February 27th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att mäta Shigellacidal aktivitet av antikroppar i serum. -Serum blandas med bakterier och exogena komplement, inkuberas, och reaktionsblandningen är klädd på agarplattor. Livskraftiga bakterier bildar kolonier som räknas, med hjälp av en automatiserad kolonin uppräknare och används för att bestämma bakteriedödande titern.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter