Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Montering av guld nanorör till kirala plasmoniska Metamolecules använda DNA-Origami mallar
 

Montering av guld nanorör till kirala plasmoniska Metamolecules använda DNA-Origami mallar

Article doi: 10.3791/59280
March 5th, 2019

Summary March 5th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver det detaljerade protokollet för DNA origami-baserade sammansättning av guld nanorör till kirala plasmoniska metamolecules med starka chiroptical svar. Protokollet är inte begränsat till kirala konfigurationer och kan enkelt anpassas för tillverkning av olika plasmoniska arkitekturer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter