Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

HıV-1 çoğaltma sırasında devir Immünoplikasyon ve kütle spektrometresi yoluyla Nüklenolar faktörleri tanımlaması
 

HıV-1 çoğaltma sırasında devir Immünoplikasyon ve kütle spektrometresi yoluyla Nüklenolar faktörleri tanımlaması

Article doi: 10.3791/59329
June 26th, 2019

Summary June 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada, kütle spektrometresi için HIV-1 replikasyonu varlığında Rev immünopresipitasyon açıklanmaktadır. Açıklanan yöntemler, HıV-1 enfeksiyonlu döngüsünde yer alan nüksolar faktörlerinin tanımlanması için kullanılabilir ve az çalışılan yolların karakterizasyonu için diğer hastalık modelleri için geçerlidir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter