Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Standardiserad hemorragisk chock induktion guidad av cerebral oximetri och förlängd hemodynamisk övervakning hos svin
 
Click here for the English version

Standardiserad hemorragisk chock induktion guidad av cerebral oximetri och förlängd hemodynamisk övervakning hos svin

Article DOI: 10.3791/59332-v
May 21st, 2019

Chapters

Summary May 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hemorragisk chock är en svår komplikation hos allvarligt skadade patienter, vilket leder till livshotande syre underförsörjning. Vi presenterar en standardiserad metod för att inducera hemorragisk chock via blod abstinens hos svin som styrs av hemodynamik och mikrocirkulatorisk cerebral syresättning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter