Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Hög genomströmning dragkraft mikroskopi med PDMS avslöjar dosberoende effekter omvandla tillväxtfaktor-β på epitelial-till-mesenkymala övergång
 
Click here for the English version

Hög genomströmning dragkraft mikroskopi med PDMS avslöjar dosberoende effekter omvandla tillväxtfaktor-β på epitelial-till-mesenkymala övergång

Article DOI: 10.3791/59364-v
June 1st, 2019

Chapters

Summary June 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en hög genomströmning dragkraft assay fabricerade med silikon gummi (PDMS). Denna nya analys är lämplig för att studera fysiska förändringar i cell kontraktilitet under olika biologiska och biomedicinska processer och sjukdomar. Vi visar den här metodens nytta genom att mäta en TGF-β beroende ökning i kontraktilitet under epitelial-till-mesenkymala övergången.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter