Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Användning av Caenorhabditis elegans för att studera effekter av toxicants och Multigenerationseffekter
 
Click here for the English version

Användning av Caenorhabditis elegans för att studera effekter av toxicants och Multigenerationseffekter

Article doi: 10.3791/59367
July 29th, 2019

Summary July 29th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Effekterna av långlivade kemikalier över och mellan generationer är avgörande för att bedöma deras långsiktiga konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Vi erbjuder nya detaljerade metoder för att studera trans-och multigenerationseffekter med hjälp av fri-levande Nematoden Caenorhabditis elegans.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter