Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En arbeidsbesparende og repeterbar touch-Force signalering mutant Screen Protocol for studier av Thigmomorphogenesis av en modell Plant Arabidopsis thaliana
 
Click here for the English version

En arbeidsbesparende og repeterbar touch-Force signalering mutant Screen Protocol for studier av Thigmomorphogenesis av en modell Plant Arabidopsis thaliana

Article doi: 10.3791/59392
August 6th, 2019

Summary August 6th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En mild touch-Force lasting maskinen er bygget fra menneskehår børster, robotarmer og en kontroller. Håret børster er drevet av robot armene installert på maskinen og flytte med jevne mellomrom for å bruke touch-kraft på planter. Styrken på maskin drevne hår detaljer kan sammenlignes med manuelt anvendte innslag.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter