Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Upptining, odling och bevarandet Drosophila cellinjer
 
Click here for the English version

Upptining, odling och bevarandet Drosophila cellinjer

Article doi: 10.3791/59459
April 16th, 2019

Summary April 16th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila cellinjer är viktigt reagenser för både grundläggande och biomedicinsk forskning. Den här artikeln innehåller protokoll för upptining, subculturing och Frysförvaring av vanliga Drosophila cellinjer att hjälpa forskare att innefattar användning av reagenserna i sin forskning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter