Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Hög upplöst avbildning av Kärndynamik i levande celler under Enaxiell drag belastning
 
Click here for the English version

Hög upplöst avbildning av Kärndynamik i levande celler under Enaxiell drag belastning

Article DOI: 10.3791/59474-v
June 2nd, 2019

Chapters

Summary June 2nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med hjälp av en tidigare utformad enhet för att tillämpa mekanisk påfrestning på anhängare celler, beskriver detta papper en omdesignad underlaget geometri och en anpassad apparat för hög upplöst Single-cell Imaging av ansträngda celler med en 100x olja nedsänkning mål.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter