Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Hög upplöst avbildning av Kärndynamik i levande celler under Enaxiell drag belastning
 

Hög upplöst avbildning av Kärndynamik i levande celler under Enaxiell drag belastning

Article doi: 10.3791/59474
June 2nd, 2019

Summary June 2nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med hjälp av en tidigare utformad enhet för att tillämpa mekanisk påfrestning på anhängare celler, beskriver detta papper en omdesignad underlaget geometri och en anpassad apparat för hög upplöst Single-cell Imaging av ansträngda celler med en 100x olja nedsänkning mål.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter