Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En melanom patient-derived xenograft modell
 

En melanom patient-derived xenograft modell

Article doi: 10.3791/59508
May 20th, 2019

Summary May 20th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Patienter som härrör xenograft (PDX) modeller mer robust recapitulate melanom molekylära och biologiska egenskaper och är mer prediktiva för behandlingssvar jämfört med traditionella plast vävnad kulturbaserade analyser. Här beskriver vi vårt standard drifts protokoll för etablering av nya PDX-modeller och karakterisering/experimenterande av befintliga PDX-modeller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter