Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Visualisera Proteinkinase en aktivitet i head-fast beter sig möss med in vivo två-Photon fluorescens livstid Imaging Microscopy
 

Visualisera Proteinkinase en aktivitet i head-fast beter sig möss med in vivo två-Photon fluorescens livstid Imaging Microscopy

Article doi: 10.3791/59526
June 7th, 2019

Summary June 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett förfarande presenteras för att visualisera proteinkinas en verksamhet i huvud-fast, beter möss. En förbättrad A-Kinas aktivitet reporter, tAKARα, uttrycks i kortikala neuroner och göras tillgängliga för avbildning genom en kranial fönster. Två-Photon fluorescens livstid Imaging mikroskopi används för att visualisera PKA aktiviteter in vivo under påtvingad förflyttning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter