Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

This content is Open Access.

En exakt patogen leverans och återvinnings system för murina modeller av sekundär bakteriell pneumoni
 
Click here for the English version

En exakt patogen leverans och återvinnings system för murina modeller av sekundär bakteriell pneumoni

Article DOI: 10.3791/59566
September 21st, 2019

Chapters

Summary September 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi metoder för att förbättra sekundär bakteriell pneumoni studier genom att tillhandahålla en icke-invasiv väg av instillation i de nedre luftvägarna följt av patogen återhämtning och avskrift analys. Dessa procedurer är reproducerbara och kan utföras utan specialiserad utrustning såsom kanyl, ledare, eller fiberoptiska kablar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter