Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Berikelse av Native lipoprotein partikler med microRNA og påfølgende fastsettelse av deres Absolute/relative microRNA innhold og deres Cellular overføringshastighet
 
Click here for the English version

Berikelse av Native lipoprotein partikler med microRNA og påfølgende fastsettelse av deres Absolute/relative microRNA innhold og deres Cellular overføringshastighet

Article DOI: 10.3791/59573-v
May 9th, 2019

Chapters

Summary May 9th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenteres en kvantitativ sann tids polymerase kjede reaksjons BAS ert protokoll for fastsettelse av det opprinnelige mikro-RNA-innholdet (absolutt/relativ) av lipoprotein-partikler. I tillegg er en metode for å øke Micro-RNA nivå, samt en metode for å bestemme den cellulære opptaket rate av lipoprotein partikler, demonstrert.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter