Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Anrikning av Native Lipoproteinpartiklar med mikroRNA och efterföljande bestämning av deras absoluta/relativa mikroRNA innehåll och deras cellulära överföringshastigheten
 
Click here for the English version

Anrikning av Native Lipoproteinpartiklar med mikroRNA och efterföljande bestämning av deras absoluta/relativa mikroRNA innehåll och deras cellulära överföringshastigheten

Article DOI: 10.3791/59573-v
May 9th, 2019

Chapters

Summary May 9th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här, ett kvantitativt i real tid polymeras kedje reaktion-baserat protokoll presenteras för bestämning av den infödda Micro-RNA innehåll (absoluta/relativa) av lipoproteinpartiklar. Dessutom, en metod för att öka mikro-RNA-nivån, samt en metod för att bestämma den cellulära upptagshastigheten av lipoproteinpartiklar, visas.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter