Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Isolering av Förmaksmyocyter från vuxna möss
 
Click here for the English version

Isolering av Förmaksmyocyter från vuxna möss

Article doi: 10.3791/59588
July 25th, 2019

Summary July 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll används för att isolera enstaka förmakskardiomyocyter från vuxna mus hjärta med hjälp av en bit matsmältning strategi. Denna metod används för att isolera höger eller vänster förmaksflimmer myocyter som kan användas för att karakterisera förmaksflimmer myocyt elektrofysiologi i patch-Clamp studier.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter