Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

This content is Open Access.

Rochester Tıp Merkezi Üniversitesi'nde Çeviri beyin haritalama
 

Rochester Tıp Merkezi Üniversitesi'nde Çeviri beyin haritalama: Kişiselleştirilmiş Beyin Haritalama ile Zihin Korunması

Article doi: 10.3791/59592
August 12th, 2019 Usage Statistics

Summary August 12th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu makalede, bireysel nöroşirürji hastalarında kritik bilişsel fonksiyonları destekleyen beyin bölgelerini belirlemek için tasarlanmış bir çok modal beyin haritalama programı genel bir bakış sağlar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter