Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Karakterisering av proteiner av storlek-uteslutning kromatografi kopplad till multi-Angle ljus spridning (SEC-MALS)
 

Karakterisering av proteiner av storlek-uteslutning kromatografi kopplad till multi-Angle ljus spridning (SEC-MALS)

Article doi: 10.3791/59615
June 20th, 2019

Summary June 20th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver kombinationen av storlek uteslutningskromatografi med flera vinklar ljus spridning (SEC-MALS) för absolut karakterisering av proteiner och komplex i lösning. SEC-MALS bestämmer molekyl vikt och storlek på rena proteiner, infödda oligomerer, heterokomplex och modifierade proteiner som glykoproteiner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter