Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utveckling och validering av krom Getters för fast oxid bränsle cell kraftsystem
 
Click here for the English version

Utveckling och validering av krom Getters för fast oxid bränsle cell kraftsystem

Article DOI: 10.3791/59623-v
May 26th, 2019

Chapters

Summary May 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Katodförgiftning från luftburna föroreningar i spårnivåer är fortfarande ett stort problem för långsiktig stabilitet i hög temperatur elektrokemiska system. Vi tillhandahåller en ny metod för att mildra katoddegraderingar med Getters, som fångar luftburna föroreningar vid hög temperatur innan de går in elektrokemiskt aktiv stack område.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter