Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Human blastocyst biopsi och förglasning
 
Click here for the English version

Human blastocyst biopsi och förglasning

Article DOI: 10.3791/59625-v
July 26th, 2019

Chapters

Summary July 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Blastocystbiopsi och förglasning krävs för att effektivt genomföra preimplantatorisk genetisk testning. Ett tillvägagångssätt som innebär en sekventiell öppning av zona pellucida och hämtning av 7-8 trophectoderm-celler i dag 5-7 efter insemination begränsar både antalet manipulationer som krävs och embryots exponering för att under optimala miljöförhållanden.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter