Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Postconditioning med Laktatberikat blod för Kardioskydd i hjärtinfarkt med ST-segmenthöjd
 

Postconditioning med Laktatberikat blod för Kardioskydd i hjärtinfarkt med ST-segmenthöjd

Article doi: 10.3791/59672
May 28th, 2019

Summary May 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Häri presenterar vi ett protokoll för postconditioning med laktat-anrikat blod, vilket är en ny metod för kardioprotection. Detta protokoll omfattar intermittent reperfusion och snabba koronara injektioner av laktat Ringers lösning. Detta kan tillämpas på patienter med hjärtinfarkt med ST-segmenthöjd som genomgår primär perkutan koronar intervention.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter