Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Kontinuerlig blodprovstagning i små djur positron emissions tomografi/datortomografi möjliggör mätning av arteriell input funktion
 

Kontinuerlig blodprovstagning i små djur positron emissions tomografi/datortomografi möjliggör mätning av arteriell input funktion

Article doi: 10.3791/59701
August 8th, 2019

Summary August 8th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskrivs ett protokoll för kontinuerlig blodprovstagning under PET/CT-avbildning av råttor för att mäta den arteriella inmatningsfunktionen (AIF). Kateterisering, kalibrering och inställning av systemet och dataanalys av blod radioaktivitet påvisas. De genererade data ger indataparametrar för efterföljande bio kinetisk modellering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter