Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Küçük hayvan Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı tomografi sürekli kan örnekleme arteriyel giriş fonksiyon ölçümü sağlar
 

Küçük hayvan Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı tomografi sürekli kan örnekleme arteriyel giriş fonksiyon ölçümü sağlar

Article doi: 10.3791/59701
August 8th, 2019

Summary August 8th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada sürekli kan örnekleme için bir protokol içinde PET/CT görüntülemede farelerin arter giriş fonksiyonunu ölçmek için (AıF) açıklanmıştır. Kateterizasyon, sistemin kalibrasyon ve kurulumu ve kan radyoaktivitesinin veri analizi gösterilmiştir. Oluşturulan veriler, sonraki Bio-kinetik modelleme için giriş parametreleri sağlar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter