Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Vurdering Cell levedyktighet og død i 3D spheroid kulturer av kreftceller
 

Vurdering Cell levedyktighet og død i 3D spheroid kulturer av kreftceller

Article doi: 10.3791/59714
June 16th, 2019

Summary June 16th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi flere enkle metoder for å evaluere levedyktighet og død i 3D kreftcelle spheroids, som etterligner fysikalsk-kjemiske graderinger av in vivo svulster mye bedre enn 2D kulturen. Den spheroid modellen tillater derfor evaluering av effekten av kreft stoffet med forbedret oversettelse til in vivo-forhold.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter