Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Användning av Micro röntgen datortomografi med Phosphotungstic syra förberedelse för att visualisera mänskliga Fibromuskulära vävnad
 
Click here for the English version

Användning av Micro röntgen datortomografi med Phosphotungstic syra förberedelse för att visualisera mänskliga Fibromuskulära vävnad

Article doi: 10.3791/59752
September 5th, 2019

Summary September 5th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Micro röntgen datortomografi är effektivt för att få tredimensionell information från oskadade mänskliga exemplar men har begränsad framgång i observation av mjuk vävnad. Användningen av fosfotungstic Acid kontrastmedel kan lösa detta problem. Vi genomfört detta kontrastmedel för att undersöka mänskliga känsliga fibromuskulära vävnader (den orbicularis behålla ligament).

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter