Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Blad areal index uppskattning med hjälp av tre distinkta metoder i rena lövfällande bestånd
 
Click here for the English version

Blad areal index uppskattning med hjälp av tre distinkta metoder i rena lövfällande bestånd

Article DOI: 10.3791/59757-v
August 29th, 2019

Chapters

Summary August 29th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En noggrann uppskattning av Leaf Area index (LAI) är avgörande för många modeller av material och energiflöden inom växt ekosystem och mellan ett ekosystem och det atmosfäriska gränsskiktet. Därför, tre metoder (kull fällor, nål teknik, och PCA) för att ta precisa LAI mätningar var i det presenterade protokollet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter