Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beregning af bladareal ved hjælp af tre forskellige metoder i rene løvfældende stande
 
Click here for the English version

Beregning af bladareal ved hjælp af tre forskellige metoder i rene løvfældende stande

Article DOI: 10.3791/59757
August 29th, 2019

Chapters

Summary August 29th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En nøjagtig vurdering af Leaf Area Index (LAI) er afgørende for mange modeller af materiale og energistrømme inden for plante økosystemer og mellem et økosystem og det atmosfæriske grænse lag. Derfor var tre metoder (kuld fælder, nåle teknik og PCA) til at tage præcise LAI målinger i den præsenterede protokol.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter