Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

This content is Open Access.

Funktionella och fysiologiska metoder för att utvärdera mediannervregenerering hos råtta
 
Click here for the English version

Funktionella och fysiologiska metoder för att utvärdera mediannervregenerering hos råtta

Article DOI: 10.3791/59767
April 18th, 2020

Chapters

Summary April 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras är ett protokoll för att producera olika typer av median nerv (MN) skador och reparation i råtta. Dessutom visar protokollet hur man utvärderar den funktionella återhämtningen av nerven med hjälp av flera noninvasive beteendetester och fysiologiska mätningar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter