Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fluorescens angiografi för utvärdering av aneurysm perfusion och förälder artär patency i råtta och kanin aneurysm modeller
 
Click here for the English version

Fluorescens angiografi för utvärdering av aneurysm perfusion och förälder artär patency i råtta och kanin aneurysm modeller

Article DOI: 10.3791/59782
July 24th, 2019

Chapters

Summary July 24th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att effektivt utvärdera aneurysm perfusion och kärl patency av sidovägg aneurysm hos råttor och kaniner, med hjälp av fluorescein-baserade fluorescensvideoangiografi (FVA). Med ett positivt prediktivt värde på 92,6%, är det en enkel men mycket effektiv och ekonomisk metod utan någon speciell utrustning som krävs.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter