Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Manipulering av färg mönster i Jumping Spiders för användning i beteende experiment
 
Click here for the English version

Manipulering av färg mönster i Jumping Spiders för användning i beteende experiment

Article doi: 10.3791/59824
May 21st, 2019

Summary May 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att manipulera färg mönster av hoppande spindlar och andra mycket små leddjur med färg för att studera frågor som rör sexuellt urval, sexuell kannibalism, predation, aposematism, eller något annat område av djur färgning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter