Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Manipulasjon av Color mønstre i hopping edderkopper for bruk i Behavioral eksperimenter
 
Click here for the English version

Manipulasjon av Color mønstre i hopping edderkopper for bruk i Behavioral eksperimenter

Article doi: 10.3791/59824
May 21st, 2019

Summary May 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denne protokollen er å manipulere fargen mønstre av hopping edderkopper og andre svært små Leddyr med maling for å studere spørsmål knyttet til seksuelle valg, seksuelle kannibalisme, predasjon, puppen, eller andre felt av animalsk farge.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter