Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Dynamiska digitala biomarkörer för motorisk och kognitiv funktion vid Parkinsons sjukdom
 
Click here for the English version

Dynamiska digitala biomarkörer för motorisk och kognitiv funktion vid Parkinsons sjukdom

Article DOI: 10.3791/59827
July 24th, 2019

Chapters

Summary July 24th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll erbjuder en digitalisering av delar av traditionella kliniska uppgifter som vanligen används för att mäta kognition och motorisk kontroll vid Parkinsons sjukdom. Kliniska uppgifter digitaliseras medan biofysiska rytmer är samregistrerade från olika funktionella nivåer i nervsystemet, allt från frivilliga, spontana, automatiska till autonoma.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter