Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Diz osteoartrit rehabilitasyonu için alt vücut pozitif basınç koşu bandı
 
Click here for the English version

Diz osteoartrit rehabilitasyonu için alt vücut pozitif basınç koşu bandı

Article doi: 10.3791/59829
July 22nd, 2019

Summary July 22nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada, bir klinisyenin bakış açısından göre, bir klinik, fonksiyonel değerlendirme metodolojisi ek olarak bir iki model alt vücut pozitif basınç (lbpp) Protokolü (yürüyüş ve çömelme modelleri) önermek, daha fazla teşvik için ayrıntılar da dahil olmak üzere diz osteoartrit hastalarında ilaç dışı cerrahi müdahale stratejilerinin geliştirilmesi. Ancak, LBPP eğitimini sadece üç boyutlu yürüyüş analizi yoluyla bir hastada ağrı ve diz fonksiyonunun iyileştirilmesi konusunda gösteriyoruz. Bu yaklaşımın tam, uzun vadeli etkileri gelecekteki çalışmalarda incelenmelidir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter